ЕКО ТИМ ИСТОК

Посветени на зголемување на стандардите и подобрување на животната средина и природата.

Право на здрава животна средина

Тука сме за да се заштити јавниот интерес и правото на здрава животна средина, и да се создадат решенија за зачувување и рационално користење на природните ресурси во корист на сите граѓани.

Мисија

Овозможување на едукација и поддршка за луѓето од Источна Македонија со цел да се создаде одржлива животна средина во идинина.

Контактирајте не

+389 71 272 024

+389 70 638 474

Маршал Тито 45, Кочани

Визија

Подобро едуцирана заедница со зголемена свест и заштита кон животната средина.

Здружението ЕКО ТИМ ИСТОК

е невладина, непрофитна органиција која е основана на 20 мај 2012 година. До сега имаме над 50 активни членови. Основните цели на Еко Tим Исток се: заштита и напредок на животната средина во склад со принципите за одржлив развој, едукација на граѓаните и децата, со што ќе се допринесе за зајакнување и формирање на еколошка свест, потсетување јавноста да учествува во донесувањето на одлуки кои се врзани со заштита на животната средина.

Проекти

Дел од реализирание проекти на Здружението Еко Тим Исток

Акции

Се залагаме за вклучување и учество на јавноста со цел сите да се залагаат за создавање на одговорно општество и да се создаде свесна врска помеѓу луѓето и природата.

Пишете ни порака

11 + 6 =

Придужете се на нашиот тим! Контактирајте не!

+389 71 272 024

+389 70 638 474

МАРШАЛ ТИТО 45, КОЧАНИ

Да ја изградиме здравата иднина заедно!