Активност бр. 2
Активност бр. 3
Средношколците во изработка на креативни украси од рециклирани материјали. Здружението денес имаше акција за чистење на градот.
© copyright ЕКО ТИМ ИСТОК 2014